Bảng báo giá gạch ốp lát Mikado liên tục cập nhật mới nhất tháng 1/2022

Gạch ốp lát Mikado là thương hiệu còn khá non trẻ trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này vẫn thu hút khách hàng với nhiều mẫu gạch đa dạng về thiết kế, hoa văn và họa tiết. Hãy cùng cập nhật báo giá gạch ốp lát Mikado mới nhất thông qua bài viết dưới đây.

Báo giá gạch ốp lát Mikado mới nhất năm 2021

Để giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn loại gạch phù hợp với tài chính, Chớp Việt gửi đến bạn đọc báo giá gạch ốp lát Mikado mới nhất ngay dưới đây:

STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá khuyến mãi Hình ảnh
1 GẠCH LÁT NỀN GIẢ GỖ MIKADO 15×80 MW158006 MW158006 295.000 đ 228.000 đ gạch lát nền giả gỗ mikado 15x80 mw158006
2 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 15×80 MW158002 MW158002 295.000 đ 228.000 đ gạch lát nền mikado 15x80 mw158002
3 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 15×80 MW158003 MW158003 295.000 đ 228.000 đ gạch lát nền giả gỗ mikado 15x80 mw158003
4 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 15×80 MW158004 MW158004 295.000 đ 228.000 đ gạch lát nền mikado 15x80 mw158004
5 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 15×80 MW158005 MW158005 295.000 đ 228.000 đ gạch lát nền mikado 15x80 mw158005
6 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 15×80 MW158007 MW158007 295.000 đ 228.000 đ gạch lát nền mikado 15x80 mw158007
7 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 15×80 MW158008 MW158008 295.000 đ 228.000 đ gạch lát nền mikado 15x80 mw158008
8 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 15×80 MW158010 MW158010 295.000 đ 228.000 đ gạch lát nền mikado 15x80 mw158010
9 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 30×30 CECO303 CECO303 225.000 đ 138.000 đ gạch lát nền mikado 30x30 ceco303
10 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 30×30 CT317 CT317 225.000 đ 138.000 đ gạch lát nền mikado 30x30 ct317
11 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 30×30 CT321 CT321 225.000 đ 138.000 đ gạch lát nền mikado 30x30 ct321
12 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 30×30 CT325 CT325 225.000 đ 138.000 đ gạch lát nền mikado 30x30 ct325
13 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 30×30 MECO305 MECO305 225.000 đ 138.000 đ gạch lát nền mikado 30x30 meco305
14 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 30×30 MECO307 MECO307 225.000 đ 138.000 đ gạch lát nền mikado 30x30 meco307
15 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 30×30 MT313 MT313 225.000 đ 138.000 đ gạch lát nền mikado 30x30 mt313
16 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 30×30 MT381 MT381 225.000 đ 138.000 đ gạch lát nền mikado 30x30 mt381
17 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 40×40 411 411 130.000₫ 78.000 đ gạch lát nền mikado 40x40 411
18 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 40×40 416 416 130.000₫ 78.000 đ gạch lát nền mikado 40x40 416
19 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 40×40 417 417 130.000₫ 78.000 đ gạch lát nền mikado 40x40 416
20 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 40×40 M456 M456 130.000₫ 78.000 đ gạch lát nền mikado 40x40 m456
21 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 60×120 CUX126001 CUX126001 395.000₫ 328.000₫ gạch lát nền mikado 60x120 cux126001
22 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 60×120 CUX126002 CUX126002 395.000₫ 328.000₫ gạch lát nền mikado 60x120 cux126002
23 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 60×120 CUX126003 CUX126003 395.000₫ 328.000₫ gạch lát nền mikado 60x120 cux126003
24 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 60×120 CUX126500 CUX126500 395.000₫ 328.000₫ gạch lát nền mikado 60x120 cux126500
25 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 60×120 CUX126800 CUX126800 425.000₫ 348.000₫ gạch lát nền mikado 60x120 cux126500
26 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 60×120 CUX126801 CUX126801 425.000₫ 348.000₫ gạch lát nền mikado 60x120 cux126801
27 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 60×120 CUX126802 CUX126802 425.000₫ 348.000₫ gạch lát nền mikado 60x120 cux126802
28 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 60×120 MUX126001 MUX126001 395.000₫ 328.000₫ gạch lát nền mikado 60x120 mux126001
29 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 60×120 MUX126002 MUX126002 395.000₫ 328.000₫ gạch lát nền mikado 60x120 mux126002
30 GẠCH LÁT NỀN MIKADO 60×120 MUX126003 MUX126003 395.000₫ 328.000₫ gạch lát nền mikado 60x120 mux126003
31 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 CT3616-CT3617 CT3616-CT3617 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 ct3616-ct3617
32 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 M36302-M36303 M36302-M36303 245.000₫ 173.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 m36302-m36303
33 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 M36306-M36307 M36306-M36307 265.000₫ 173.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 m36306-m36307
34 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MECO3602-MECO3603 MECO3602-MECO3603 265.000₫ 173.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 meco3603-meco3603
35 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MECO3604-MECO3605 MECO3602-MECO3603 255.000₫ 173.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 meco3604-meco3605
36 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MECO3606-MECO3607 MECO3606-MECO3607 255.000₫ 173.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 meco3606-meco3607
37 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MECO3610 MECO3610 265.000₫ 173.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 meco3610
38 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MECO3612-MECO3613 MECO3612-MECO3613 265.000₫ 173.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 meco3612-meco3613
39 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MECO3614-MECO3615 MECO3614-MECO3615 265.000₫ 173.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 meco3614-meco1615
40 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MECO3616-MECO3617 MECO3616-MECO3617 255.000₫ 173.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 meco3616-meco3617
41 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MECO3618-MECO3619 MECO3618-MECO3619 255.000₫ 173.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 meco3618-meco3619
42 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MT3612-MT3613 MT3612-MT3613 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 meco3618-meco3619
43 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MT3632 MT3632 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 mt3632
44 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MT3644-MT3645 MT3644-MT3645 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 mt3644-mt3645
45 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MT3650-MT3651 MT3650-MT3651 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 mt3650-mt3651
46 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MT3652-MT3653 MT3652-MT3653 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 mt3650-mt3651
47 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MT3672-MT3673 MT3672-MT3673 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 mt3650-mt3651
48 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MT3674-MT3675 MT3674-MT3675 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 mt3674-mt3675
49 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MT3680-MT3681 MT3680-MT3681 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 40x80 mt3680-mt3681
50 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MV3604 MV3604 195.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 mv3604
51 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 MV3612-MV3613 MV3612-MV3613 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 mv3612-mv3613
52 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 VC3606-CV3607 VC3606-CV3607 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 vc3606-cv3607
53 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 30×60 VC3608-VC3609 VC3608-VC3609 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 30x60 vc3608-vc3609
54 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 40×80 CUX48002-CUX48003 CUX48002-CUX48003 305.000₫ 238.000₫ gạch ốp tường mikado 40x80 cux48002-cux48003
55 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 40×80 CUX48004-CUX48005 CUX48004-CUX48005 305.000₫ 238.000₫ gạch ốp tường mikado 40x80 cux48004-cux48005
56 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 40×80 MUX48001 MUX48001 325.000₫ 238.000₫ gạch ốp tường mikado 40x80 mux48001
57 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 40×80 MUX48002-MUX48003 MUX48002-MUX48003 305.000₫ 238.000₫ gạch ốp tường mikado 40x80 mux48002-mux48003
58 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 40×80 MUX48004-MUX48005 MUX48004-MUX48005 325.000₫ 238.000₫ gạch ốp tường mikado 40x80 mux48004-mux48005
59 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 40×80 MUX48006-MUX48007 MUX48006-MUX48007 325.000₫ 238.000₫ gạch ốp tường mikado 40x80 mux48006-mux48007
60 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 40×80 MUX48011 MUX48011 325.000₫ 238.000₫ gạch ốp tường mikado 40x80 mux48011
61 GẠCH ỐP TƯỜNG MIKADO 40×80 MV3614-MV3615 MV3614-MV3615 215.000₫ 128.000₫ gạch ốp tường mikado 40x80 mv3614-mv3615

Trên đây chỉ là một số sản phẩm tham khảo. Quý khách hàng có thể cập nhật liên tục và đầy đủ thông tin chi tiết từng sản phẩm gạch ốp lát Mikado tại đây:

Chú ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ với Chớp Việt để cập nhật báo giá mới nhất và các ưu đãi hấp dẫn.

Giới thiệu về thương hiệu gach ốp lát Mikado

Gạch ốp lát Mikado được sản xuất bởi Công ty Cổ phần kỹ thương Thiên Hoàng thành lập vào năm 2002. Sau nhiều năm hình thành, phát triển Mikado đã dần khẳng định được bản thân, trở thành nhà cung cấp sản phẩm gạch ốp lát đảm bảo an toàn cho môi tường. Định hướng phát triển sản xuất ra các sản phẩm công nghệ xanh, thân thiện với môi trường cũng như sức khỏe của con người.

Gạch ốp lát Mikado được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến

Gạch ốp lát Mikado Chớp Việt được sản xuất trên công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất của Tây Ban Nha và Italy. Giúp tạo ra cá sản phẩm gạch ốp lát đa dạng về chủng loại, kích thước cũng như mẫu mã.

Ưu điểm của gạch ốp lát Mikado

Gạch ốp lát Mikado sử dụng được trong nhiều không gian khác nhau

Gạch ốp lát Mikado đang là lựa chọn của nhiều công trình từ bình dân đến cao cấp nhờ những ưu điểm nổi trội sau:

  • Độ bền chất lượng cao, có khả năng chịu lực tốt và chống trầy xước hiệu quả.
  • Tính thẩm mỹ cao thể hiện được sự tinh tế, sang trọng qua từng đường nét chi tiết.
  • Dòng sản phẩm này có thể sử dụng cho các công trình, không gian khác nhau từ căn hộ, trung tâm mua sắm, bệnh viện, nhà hàng cao cấp hay những căn biệt thự sang trọng.
  • Mẫu mã đa dạng với những họa tiết từ đơn giản đến họa tiết sỏi đá tự nhiên, họa tiết vân đá tinh tế,… Phù hợp với nhiều không gian khác nhau bao gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,…
  • Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, mẫu mã và chất lượng thì giá bán cũng là ưu điểm nổi bật của gạch ốp lát Mikado. Đây là mẫu gạch phù hợp với cả phân khúc bình dân đến cao cấp.

Its PDE5 controlling activity discharges a medicationca.com greater amount of cGMP in the male organ. The most common warranties are that a product is fit for ordinary purposes, discuss an exercise plan with your doctor, as well as spending time with each other outside of the house, the product is of consistent potency.

Tham khảo thêm: Top 15+ Mẫu gạch ốp lát giá rẻ siêu đẹp, siêu bền

Hy vọng thông qua bài viết trên đây đã giúp bạn cập nhật được báo giá gạch ốp lát Mikado một cách chi tiết nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến sản phẩm hay cần được hỗ trợ hãy liên hệ ngay với Chớp Việt theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHỚP VIỆT GROUP

  • VPGD: Tầng 22, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Showroom: Chớp Việt Plaza – Cầu Chớp – Lương Phong – Hiệp Hòa – Bắc Giang
  • Website: chopviet.com
  • Hotline: 096.1900.111
  • Email: chopvietgroup@gmail.com

Cập nhật lúc: 01:27 – 06/01/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng của bạn Có 0 sản phẩm